Databaza e Aseteve Kriminale

Databazë e dokumenteve të prokurorisë dhe gjykatës për sekuestrimin, konfiskimin ose lirimin e aseteve të paligjshme në Shqipëri.

SQ EN
Përditësimi i fundit më 21.09.2022 17:22

Dokumenti Nr. 16 (20)Kategoria e dokumentit
Vendim gjykate
Data e dokumentit
2010 (07.10.2010)
Kërkuesi
Prokuroria për Krimet e Rënda
Të pandehur
A.P , E.GJ, V.K, F.F, G.P , G.B.
Rrethi gjyqësor
Juridiksion Kombëtar
Lloji i kërkesës
Caktim Mase
Kompani
  • Aktivitetit të shoqërisë anonime “XXX”, kapitaleve,të gjitha të drejtave të kësaj shoqerie si dhe të gjitha pasuritë e luajtshme e të paluajtshme që zotëron kjo shoqëri në Shqipëri, me kapital fillestar 20.000.000 Lek
    /
  • Aktivitetit të shoqërisë anonime “XXX”, kapitaleve,të gjitha të drejtave të kësaj shoqerie si dhe të gjitha pasuritë e luajtshme e të paluajtshme që zotëron kjo shoqëri në Shqipëri, me kapital fillestar 10.000.000 Lek
    /
  • The activity of the joint stock company "XXX", capital, all rights of this company, as well as all movable and immovable assets owned by this company in Albania, with an initial capital of 20,000,000 ALL
    /