Databaza e Aseteve Kriminale

Databazë e dokumenteve të prokurorisë dhe gjykatës për sekuestrimin, konfiskimin ose lirimin e aseteve të paligjshme në Shqipëri.

SQ EN
Përditësimi i fundit më 21.09.2022 17:22

Dokumenti Nr. 6159 (106)Kategoria e dokumentit
Vendim gjykate
Data e dokumentit
2018 (03.12.2018)
Kërkuesi
Emri i fshehur
Të pandehur
Emri i fshehur
Rrethi gjyqësor
Durrës
Lloji i kërkesës
Pushim Mase
Ndërtesë / Apartament
 • Apartament banimi Ap.17 me Sip. 91.5 m2, me strukturë 2+1 plus Veranda 24.8 m2 ndodhur në katin e dytë banimi
  /
 • Apartament banimi Ap. 18 me Sip. 86.8 m2, me strukturë 2+1 ndodhur në katin e tretë banimi
  /
 • Apartament banimi Ap.26 me Sip. 86.8 m2 ,me strukture 2+1 ndodhur në katin e katërt banimi
  /
 • Apartament banimi Ap.31 me Sip. 46.6 m2, me strukturë 1+1 ndodhur në katin e katërt banimi
  /
 • Apartament banimi Ap.32 me Sip. 60.8 m2, me strukturë 1+1 ndodhur në katin e katërt banimi
  /
 • Apartament banimi Ap.35 me Sip.79.1 m2, me strukturë 2+1 ndodhur në katin e pestë banimi
  /
 • Apartament banimi Ap.49 00 m2, me strukturë 2+1 ndodhur në katin e gjashtë banimi.
  /
 • Apartament banimi Ap.15 me Sip. 46.3 m2, me strukturë 1+1 plus Veranda me sip. 19.6 m2 ndodhur në katin e dytë banimi
  /
 • Apartament banimi Ap.20 me Sip. 86.6 m2, me strukturë 2+1 ndodhur në katin e tretë banimi
  /
 • Apartament banimi Ap.30 me Sip.53.2 m2, me strukturë 1+1 ndodhur në katin e katërt banimi
  /
 • Apartament banimi Ap.1 me Sip. 94.1 m2, me strukturë 2+1 ndodhur në katin e parë banimi.
  /
 • Apartament banimi Ap.37 me Sip. 63.5 m2, me strukturë 1+1 ndodhur në katin e pestë banimi.
  /
 • Apartament banimi Ap.40 me Sip. 60.8 m2, me strukturë 1+1 ndodhur në katin e pestë banimi.
  /
 • Apartament banimi Ap.24 me Sip. 60.8 m2, me strukturë 1+1 ndodhur në katin e tretë banimi.
  /
 • Apartament banimi Ap.21 me Sip. 63.5 m2, me strukturë 1+1 ndodhur në katin e tretë banimi
  /
 • Apartament banimi Ap.55 me Sip. 57.6 m2, me strukturë 1+1 ndodhur në katin e tetë banimi
  /
 • Apartament banimi Ap.50 me Sip. 45 m2+Veranda 27 m2
  /
 • Apartament banimi Ap.21 me Sip. 63.5 m2, me strukturë 1+1 ndodhur në katin e tretë banimi
  /
 • Aparatament banimi Ap.39 me Sip. 41.2 m2. Pasuria me Nr. 9/366-ND+1- 39 me ndodhje në katin e gjashtë
  /
 • Apartament banimi Ap.25 me Sip. 100 m2, ku 88.5 m2 është sipërfaqe banimi, 11.5 m2 sipërfaqe e përbashkët me ndodhje në katin e tretë.
  /
Tjetër
 • Njësia N1 me sipërfaqe 120 m2, e ndodhur në katin përdhe-Njësi
  /
 • Garazh Gi me Sip.753.4 m2.
  /