Databaza e Aseteve Kriminale

Databazë e dokumenteve të prokurorisë dhe gjykatës për sekuestrimin, konfiskimin ose lirimin e aseteve të paligjshme në Shqipëri.

SQ EN
Përditësimi i fundit më 21.09.2022 17:22

Dokumenti Nr. 2209 (778)Kategoria e dokumentit
Vendim gjykate
Data e dokumentit
2019 (02.12.2019)
Kërkuesi
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Të pandehur
Emri i fshehur
Rrethi gjyqësor
Vlorë
Lloji i kërkesës
Caktim Mase
Depozitë Bankare
 • Shuma prej 709251.27 Lek ne bankën BKT
  709.251 Lekë
 • Shuma prej 20059.55 euro ne bankën BKT
  20.059 Euro
Tokë / Truall
 • Pasuria e paluajtshme,, pemishte 600 m2, shuma 4.200.000 Lek
  4.200.000 Lekë
Ndërtesë / Apartament
 • Apartament 1+1, nr.8, kati I peste, shuma 25.000 euro
  25.000 Euro
 • Apartament sipërfaqe 120.2 m2, shuma 42.000 euro
  42.000 Euro
Automjete
 • Automjet shuma 3000 euro
  3.000 Euro
 • Automjet shuma 130.000 leke
  130.000 Lekë
Tjetër
 • Pasuria e paluajtshme, Njësi shërbimi 50.5m2, 5.252.000 Lek
  5.252.000 Lekë