Databaza e Aseteve Kriminale

Databazë e dokumenteve të prokurorisë dhe gjykatës për sekuestrimin, konfiskimin ose lirimin e aseteve të paligjshme në Shqipëri.

SQ EN
Përditësimi i fundit më 21.09.2022 17:22

Dokumenti Nr. 487 (109)Kategoria e dokumentit
Vendim gjykate
Data e dokumentit
2018 (11.05.2018)
Kërkuesi
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
Të pandehur
Emri i fshehur
Rrethi gjyqësor
Shkodër
Lloji i kërkesës
Caktim Mase
Tokë / Truall
 • Pasuria numër 120/3, Pemetore , 4707 m2.
  /
 • Pasuria numër 120/6, Pemtore, 4579.3 m2
  /
 • Pasuria numër 118/1, Pemtore, 1088 m2
  /
 • Pasuria numër 729/4, Pemtore, 4510m2
  /
Ndërtesë / Apartament
 • Pasuria numër 120/4, Truall- ndërtesë, 89.5 m2
  /
 • Pasuria numër 120/5, Truall- ndërtesë, 37.8 m2
  /
 • Pasuria numër 120/2, Truall- ndërtesë 315,5 m2, një kat banimi 188.6 m2
  /