Databaza e Aseteve Kriminale

Databazë e dokumenteve të prokurorisë dhe gjykatës për sekuestrimin, konfiskimin ose lirimin e aseteve të paligjshme në Shqipëri.

SQ EN
Përditësimi i fundit më 21.09.2022 17:22

Dokumenti Nr. 5995 (X22)Kategoria e dokumentit
Vendim gjykate
Data e dokumentit
2018 (15.11.2018)
Kërkuesi
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Të pandehur
SH.E
Rrethi gjyqësor
Vlorë
Lloji i kërkesës
Caktim Mase
Tokë / Truall
 • Pasuria, ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 22.000 m2 ,
  /
 • Pasuria, ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 10.000 m2
  /
 • Pasuria , ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 6.000 m2
  /
 • Pasuria, ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 4.000 m2
  /
 • Pasuria, ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 7000 m2
  /
 • Pasuria, ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 11.000 m2
  /
 • Pasurisë nr. xxx, vol.x, faqe x, ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 5000 m 2
  /
 • Pasuria, ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 2000 m2
  /
 • Pasuria, ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 2000 m2
  /
 • Pasuria, ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 500 m2
  /
 • Pasuria, ZK 8604, e llojit pyll, me sipërfaqe 30.000 m2
  /