Databaza e Aseteve Kriminale

Databazë e dokumenteve të prokurorisë dhe gjykatës për sekuestrimin, konfiskimin ose lirimin e aseteve të paligjshme në Shqipëri.

SQ EN
Përditësimi i fundit më 21.09.2022 17:22

Dokumenti Nr. 327 (48)Kategoria e dokumentit
Vendim gjykate
Data e dokumentit
2014 (19.04.2014)
Kërkuesi
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
Të pandehur
Emri i fshehur
Rrethi gjyqësor
Durrës
Lloji i kërkesës
Caktim Mase
Depozitë Bankare
 • Llogaria bankare numër 404569894, në bankën BKT .
  /
 • Llogaria bankare numër 404738709, në bankën BKT .
  /
Tokë / Truall
 • Pasuria numër 12/40, Tokë me sipërfqe 630 m2
  /
 • Pasuria numër 27/44,, Tokë me sipërfqe 2930 m2
  /
 • Pasuria numër 27/20, Tokë me sipërfqe 2750 m2
  /