Databaza e Aseteve Kriminale

Databazë e dokumenteve të prokurorisë dhe gjykatës për sekuestrimin, konfiskimin ose lirimin e aseteve të paligjshme në Shqipëri.

SQ EN
Përditësimi i fundit më 21.09.2022 17:22

Dokumenti Nr. 806 ( 9749)Kategoria e dokumentit
Vendim gjykate
Data e dokumentit
2017 (03.05.2017)
Kërkuesi
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Të pandehur
S.N, E.T.M Group
Rrethi gjyqësor
Tiranë
Lloji i kërkesës
Caktim Mase
Tjetër
 • Pasuri e Paluajtshme , zona kadastrale nr.8160, me vlere 140,840 Euro, S.N, kontrate shitje
  /
 • Pasuri e Paluajtshme , zona kadastrale nr.8160, faqe 139,me vlere 142,455 Euro,E.T.M Group, kontrate shitje
  /
 • Pasuria Paluajtshme , zona kadastrale nr.8160, faqe 135, 361,455 Euro, E.T.M Group, kontrate shitje
  /
 • Pasuria Paluajtshme , zona kadastrale nr.8160, faqe 133, 218,145 Euro;, E.T.M Group, kontrate shitje
  /
 • Pasuria Paluajtshme , zona kadastrale nr.8160, faqe 136, ,207,000 Euro, E.T.M Group, kontrate shitje
  /
 • Pasuria Paluajtshme , zona kadastrale nr.8160, faqe 134, 219,345 Euro, E.T.M Group, kontrate shitje
  /
 • Pasuri e Paluajtshme , zona kadastrale nr.8160, faqe 222, me vlere 362,115 Euro, S.N, kontrate shitje
  /
 • Pasuria e palujtshme,ZK 8160 ,fq.206, pronesi te bashkeshortes se S.N, me vlere 362,715 Euro,kontrate shitje
  /
 • Pasurise se Paluajtshme, zona kadastrale nr.8160, , faqe 230,me vlere 361,455 Euro, S.N, kontrate shitje
  /